Wie zijn we?

Gilbert Decat (BSc, MSc) is milieuexpert niet-ioniserende straling. Van 1972 tot 1994 was hij verbonden aan het studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol waar hij zich in het kader van de stralingsbescherming bezig hield met het modelleren van ioniserende straling.
Bij zijn overstap naar de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) richtte hij de fysische eenheid niet-ioniserende straling op. Het onderzoek van deze eenheid spitste zich toe op het meten, modelleren en de risicoanalyse van de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden in leef- en werkomgeving.

Op 1 februari 2009 ging Gilbert met pensioen en richtte hij de bvba “GD-EMF-Consulting” op. Hier kon hij op basis van zijn verworven kennis en ervaring zijn professionele werkzaamheden verderzetten.

Gilbert is de auteur van talrijke rapporten en publicaties en was lid van:

Daarnaast was hij gedurende jaren de Belgische vertegenwoordiger in het “Management Comité van COST” (European Cooperation in Science and Technology) BM0704 (BM0704 is de afdeling “Emerging EMF Technologies and Health Risk Management”).